Bendrosios nuostatos 

1. Šios privatumo taisyklės reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas tvarko internetinėje parduotuvėje MazaMada.lt Pirkėjų asmens duomenis.

2. Internetinėje parduotuvėje registracijos metu Pirkėjo prašoma įvesti asmeninius duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą elektroninės parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją).

3. Pardavėjas renka ir panaudoja fizinio asmens duomenis tik elektroninės prekybos tikslais (apdoroti Pirkėjų prekių ir paslaugų užsakymus; išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu; įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus).


Asmens duomenų tvarkymas

1. Pirkėjų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios Privatumo taisyklės, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

2.  Pirkėjas, įsigydamas prekių MazaMada.lt internetinėje parduotuvėje, sutinka su šioje Privatumo politikoje nurodytomis asmens duomenų kaupimo, saugojimo ir tvarkymo sąlygomis. Sąlygos gali būti keičiamos tik apie tai pranešus registruotam Pirkėjui.

3. Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų.

4. Asmens duomenys gali būti naudojami tik pardavimo, pasiūlymų teikimo, informavimo tikslais,; juos tvarkyti gali tik tam teisę turintis darbuotojas.

5. Pardavėjas įsipareigoja registruoto Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti sąžiningai ir jais nepiktnaudžiauti (naudoti tik būtinu prekei parduoti ar pristatyti atveju ir tik būtiną terminą).

6. Pardavėjas neturi teisės atskleisti registracijos formoje pateiktų Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai arba Pirkėjas atsisako vykdyti savo finansinius įsipareigojimus.

7. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje MazaMada.lt bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. Taip pat baigęs darbą Pirkėjas turi atsijungti nuo Parduotuvės sistemos tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Pirkėjo duomenų, ypač tais atvejais, kai Pirkėjas naudojasi viešu kompiuteriu (pvz. universitete, interneto kavinėje ir pan.). Pardavėjas neprisiima bet kokios su tuo susijusios atsakomybės, jeigu Pirkėjas atskleidžia savi prisijungimo duomenis arba baigęs darbą neatsijungia nuo Parduotuvės sistemos.

8. Pirkėjas patvirtina, jog žino, kad naršant Parduotuvėje, kompiuteryje, kuriuo Klientas naudojasi, bus išsaugomi "sausainukai" (angl. "cookies"). "Sausainukai" - tai duomenys, perduodami iš Parduotuvės į Pirkėjo kompiuterio kietąjį diską. "Sausainukų", naudojamų Parduotuvėje, priėmimas nesuteikia Pardavėjui prieigos prie Pirkėjo asmeninės informacijos. Pardavėjas naudojasi "sausainukais", kai reikia identifikuoti Pirkėjo kompiuterį, o tai suteikia galimybę Pardavėjui pasiūlyti geresnę Paslaugų kokybę. Daugelis naršyklių automatiškai priima "sausainukus" pagal nustatymą, bet Pirkėjas gali atsisakyti "sausainukų" ar iš dalies juos apriboti, nustatydamas naršyklėje tam tikrus pasirinkimus. Tuo atveju, kai kurios Parduotuvės Paslaugos gali neveikti.

9. Asmens duomenys yra tvarkomi naudojant saugias priemones, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.


Baigiamosios nuostatos

Asmens duomenys kaupiami, saugomi ir tvarkomi nepažeidžiant asmens privatumo. Visi tarp Pardavėjo ir Pirkėjo kilę ginčai sprendžiami Lietuvos respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


Iškilus klausimams, rašykite mums: info@mazamada.lt