Bendrosios nuostatos 

1. Šios privatumo taisyklės reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas tvarko internetinėje parduotuvėje MazaMada.lt Pirkėjų asmens duomenis.

2. Internetinėje parduotuvėje registracijos metu Pirkėjo prašoma įvesti asmeninius duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą elektroninės parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją).

3. Pardavėjas renka ir panaudoja fizinio asmens duomenis tik elektroninės prekybos tikslais (apdoroti Pirkėjų prekių ir paslaugų užsakymus; išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu; įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus).

 

Asmens duomenų tvarkymas

1. Pirkėjų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios Privatumo taisyklės, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

2.  Pirkėjas, įsigydamas prekių MazaMada.lt internetinėje parduotuvėje, sutinka su šioje Privatumo politikoje nurodytomis asmens duomenų kaupimo, saugojimo ir tvarkymo sąlygomis. Sąlygos gali būti keičiamos tik apie tai pranešus registruotam Pirkėjui.

3. Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų.

4. Asmens duomenys gali būti naudojami tik pardavimo, pasiūlymų teikimo, informavimo tikslais,; juos tvarkyti gali tik tam teisę turintis darbuotojas.

5. Pardavėjas įsipareigoja registruoto Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti sąžiningai ir jais nepiktnaudžiauti (naudoti tik būtinu prekei parduoti ar pristatyti atveju ir tik būtiną terminą).

6. Pardavėjas neturi teisės atskleisti registracijos formoje pateiktų Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai arba Pirkėjas atsisako vykdyti savo finansinius įsipareigojimus.

7. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje MazaMada.lt bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. Taip pat baigęs darbą Pirkėjas turi atsijungti nuo Parduotuvės sistemos tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Pirkėjo duomenų, ypač tais atvejais, kai Pirkėjas naudojasi viešu kompiuteriu (pvz. universitete, interneto kavinėje ir pan.). Pardavėjas neprisiima bet kokios su tuo susijusios atsakomybės, jeigu Pirkėjas atskleidžia savi prisijungimo duomenis arba baigęs darbą neatsijungia nuo Parduotuvės sistemos.

8. Pirkėjas patvirtina, jog žino, kad naršant Parduotuvėje, kompiuteryje, kuriuo Klientas naudojasi, bus išsaugomi "sausainukai" (angl. "cookies"). "Sausainukai" - tai duomenys, perduodami iš Parduotuvės į Pirkėjo kompiuterio kietąjį diską. "Sausainukų", naudojamų Parduotuvėje, priėmimas nesuteikia Pardavėjui prieigos prie Pirkėjo asmeninės informacijos. Pardavėjas naudojasi "sausainukais", kai reikia identifikuoti Pirkėjo kompiuterį, o tai suteikia galimybę Pardavėjui pasiūlyti geresnę Paslaugų kokybę. Daugelis naršyklių automatiškai priima "sausainukus" pagal nustatymą, bet Pirkėjas gali atsisakyti "sausainukų" ar iš dalies juos apriboti, nustatydamas naršyklėje tam tikrus pasirinkimus. Tuo atveju, kai kurios Parduotuvės Paslaugos gali neveikti.

9. Asmens duomenys yra tvarkomi naudojant saugias priemones, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

10. Asmens duomenys, kuriuos mes kaupiame yra tik tie, kuriuos Jūs savo noru pateikėte MazaMada.lt svetainėje ir Jūs sutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis ir patvirtinate, kad:

·         jūs ir(ar) jūsų atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslais, ir nepateikus asmens duomenų bei (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, negalėsite sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

·         jūs ir(ar) jūsų atstovai atstovai sutinka pateikti šiose Taisyklėse nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštaraujate, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis MazaMada.lt tvarkytų internetinės prekybos tikslu.

·         jūs ir(ar) jūsų atstovai atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su MazaMada.lt tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.

 

Asmens duomenys

1.     Asmens duomenys yra asmens vardas ir pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas arba telefono numeris. Informacija, nesusijusi su konkrečiu asmeniu, kaip pavyzdžiui MazaMada svetainės lankytojų skaičius, į asmens duomenų sąvoką neįeina.

2.     Asmens duomenys naudojami asmens identifikavimo tikslais, laikantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

 

Asmens duomenų išsaugojimas ir apdorojimas

1.     Asmens vardas ir pavardė, pašto adresas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris naudojami siekiant apdoroti Jūsų prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras), spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu, informuoti lankytoją apie įdomius MazaMada.lt pasiūlymus, vykdyti kitus įsipareigojimus. Toks duomenų gavimas, apdorojimas ir naudojimas yra vykdomas MazaMada.lt pirkimo-paradvimo taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.


Kokius duomenys renka internetinė parduotuvė automatiškai, naudojant internetinę svetainę?

 1.     Internetinė parduotuvė automatiškai nerenka jokių duomenų, išskyrus duomenis esančius slapukuose (cookies) svetainės naudojimo metu. Slapukai tai maži tekstiniai failai siunčiami internetinės parduotuvės, saugomi Jūsų kompiuteryje su tam tikrą informaciją susijusią su svetainės ir internetinės parduotuvės naudojimu. Slapukai naudojami internetinės parduotuvės norėdami palaikyti svetainę ir numato galimybę suteikti dominančią Jus informaciją taip pat pirkimo proceso metu.

2.     Internetinės parduotuvės naudodami slapukai gali būti laikini arba nuolatiniai. Laikinieji slapukai ištrinami, kai uždarote naršyklę, o tuo tarpu nuolatiniai slapukai yra saugomi net po svetainės uždarymo. Jie naudojami siekiant apsaugoti informaciją pavyzdžiui, Jūsų slaptažodį ar prisijungimo vardą, todėl greičiau ir lengviau naudojatės svetaine. Bet kuriuo atveju, Jus galite nelesti diegti arba ištrinti nuolatinius slapukus, naudojant atitinkamus naršyklės nustatymus. Iškilus problemai, rekomenduojame naudotis naršyklės failų pagalbą arba kreiptis į savo naršyklės gamintoją.

3.     Be slapukų, internetinė parduotuvė taip pat gali rinkti duomenis, paprastai renkami interneto sistemos administratorių remiantis prisijungimu ar failų žurnalu. Žurnaluose esanti informacija gali apimti Jūsų IP adresą, platformos ir naršyklės tipą, interneto paslaugų teikėją ir puslapio adresą, iš kurios įėjote į svetainę. Kai kurie puslapiai ir kitos ryšio priemonės su Jumis gali apimti "web beacons" (elektroniniai vaizdai). Web beacons leidžia gauti informaciją tokia, kaip kompiuterio IP adresą, URL puslapio numerį, puslapio užkrovimo laiką, naršyklės tipą, o taip pat slapukuose pateiktą informaciją, siekiant įvertinti mūsų reklamos efektyvumą. Duomenys bus archivuojami ir naudojami statinės analizės ir globalio judėjimo vertinimo tikslais.

4.     MazaMada.lt svetainės sistema naudoja Google Analytics tinklo analizę, kuri gali būti naudojama siekiant sukurti vartotojų profilius pagal slapyvardį. Šiuo atveju Google Analytics naudoja slapukus. Sistema naudojama nuolatiniam savo paslaugų tobulinimui.


Informacija

MazaMada.lt svetainės lankytojas turi teisę gauti informaciją apie jo pateiktus duomenis bei naudotis kitomis jam suteiktomis teisėmis. Informacija apie asmens tvarkomus duomenis teikiama nemokamai.


Informacijos atskleidimas

Siekiant įgyvendinti susitarymą, internetinė parduotuvė gali pasidalinti surinktais duomenimis su toliau nurodytais subjektais: kurjerio tarnyba, mokėjimo sistemos. Tokiais atvejais perduodamų duomenų kiekis yra ribotas iki reikiamo minimumo. Jei norite atšaukti pareikštą pritarimą, prašome atsiųsti tokią informaciją adresu info@mazamada.lt. Be to, Jūsų pateikta informacija gali būti atskleista atitinkamoms valdžios institucijoms, jei to reikalaujama pagal taikytiną teisę.


Techninės priemonės ir Jūsų atsakomybė

Internetinė parduotuvė deda visas įmanomas pastangas, siekiant apsaugoti Jūsų duomenis nuo trečiųjų šalių veiksmų. Mes naudojame visus būtinus saugumo serverius, jungtys ir atnaujinimus siekiant apsaugoti Jūsų duomenis. Mūsų veiksmai gali pasirodyti esą nepakankami, jei Jūs patys neišlaikote saugos taisyklių. Visų pirma, reikia saugoti svetainės prisijungimo vardą ir slaptažodį, ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Siekiant išvengti neteisėto Jūsų sąskaitos naudojimą, prašome atsijungti, kai nustojate naudotis šią svetaine.


Privatumo politikos keitimas

Asmens duomenų tvarkymo taisykles iš dalies ar visiškai gali būti pakeistos. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi MazaMada.lt svetainėje.

Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Asmens duomenų tvarkymo taisyklių redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis MazaMada.lt svetainės paslaugomis.

Jei po Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės MazaMada.lt svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.


Baigiamosios nuostatos

Asmens duomenys kaupiami, saugomi ir tvarkomi nepažeidžiant asmens privatumo. Visi tarp Pardavėjo ir Pirkėjo kilę ginčai sprendžiami Lietuvos respublikos įstatymų nustatyta tvarka.Iškilus klausimams, rašykite mums: info@mazamada.lt